Praktiske oplysninger - gældende for alle

Forsikring:

Ejendommene er forsikret via Codan og Alm. brand, hvor de har kunnet opnå de bedste betingelser. Forsikringsbetingelser og policer kan ses i dokumentarkivet på hjemmesiden. Ved skader skal administrator kontaktes, som foretager anmeldelsen til forsikringsselskabet inden udbedring igangsættes. Dog skal der udføres tiltag til at begrænse skadens omfang, ved eventuelt kontakt til Skadeservice Danmark på tlf. 70 112 112. I de fleste tilfælde dækker ejendomsforsikringen desuden skader på glas og sanitet, hvorfor disse ligeledes kan anmeldes til administrator.

Vicevært:

Vores vicevært hedder Claus Sørensen (CS Service) og der er telefontid på arbejdsdage fra kl. 8.30 til kl. 9.30 på telefon: 30132554.

Der kan rettes henvendelse til viceværten ved f.eks: udendørs/indendørs belysning (i opgangene) som ikke virker og andre lignende opgaver (kontakt info findes ligeledes på opslag i opgangene).

Affald:

Almindeligt køkkenaffald: Affaldsskakten i lukket pose

Glas: Glaskontainer på parkeringspladsen (Kun tomme flasker)

Aviser/blade: Papirkontainer på parkeringspladsen

Pap: Papkontainer på parkeringspladsen

HUSK - det er ikke tilladt at placere affald/poser ved siden kontainere.

Storskrald: Der afhentes ikke storskrald i Mathildeparken.

Vedligeholdelse og drift:
Vejledninger til vedligeholdelse og drift ligger tilgængeligt i foreningens dokumentarkiv, som kan findes her

Kontaktpersoner:

Håndværkere, vicevært, skadeservice og forsikring:

Håndværksarbejde på ejendommens fælles dele bestilles altid via administrator.
Hvis en beboer har behov for egen vedligeholdelse i sin lejlighed, kan man vælge håndværker frit (og skal også betale selv.)
Hvis Ejerforeningerne eller Grundejerforening forventes at betale udgifterne, skal disse være udført af en, af foreningen godkendt håndværker.

Normalt bruges  følgende håndværkere:

VVS:Erik Nielsen VVS tlf. 48 22 26 50

Elektriker: Christian Hentze tlf. 48 14 34 66

Maler: Toppens Malerservice v/John d’Andrade tlf. 51 32 81 28

Låse og nøgler akut: Nordsjællands Låseservice tlf. 30 861 861 
(Husk: Systemnøgler - altid via administrator)

Tømrer/snedker: Børge Nielsen A/S tlf. 48 20 77 77

Elevator: firmaet KONE tlf. 35 87 80 00

EL: Verdo tlf. 89 11 48 11

Vand og varme: Hillerød Forsyning tlf. 48 23 10 00

Skadeservice bestilles om muligt via administrator. Hvis man får en skade om natten eller i weekenden, typisk vand- brand- eller stormskade, og den udvikler sig/ikke kan vente, til man kan kontakte administrator, kan man ringe til et skadeservice-firma.
Snarest muligt derefter kontaktes administrator for at aftale nærmere om udbedring af skaden og forsikringshåndtering.

Vær opmærksom på, at den der bestiller et arbejde, principielt er pligtig at betale for det!
Hvis ejerforeningerne/forsikringen skal betale, gør de naturligvis det.

Fra internettet er trukket nogle få skadeservice firmaer med 24/7 dækning:

Recover Nordic ApS tlf. 70 100 888

Dansk Bygningskontrol Nordsjælland (Polygon) tlf. 70 28 28 18              


Forsikring: Indboforsikring er den enkelte lejligheds ansvar, mens bygningsforsikring er ejerforeningernes ansvar. Ved den mindste tvivl om forsikringsdækning: Spørg administrator. Ejendommens forsikringer dækker ofte mere, end man tror...